توجه: به مناسبت اعیاد شریف شعبانیه و به مدت محدود قالب ها با تخفیف ویژه ارائه می شوند
ویژگی های قالب های نقاش: ریسپانسیو، مدرن، حرفه ای و استفاده از طراحی روز

قالب جدید کامپیوتر بلاگ بیان - قالب تکنولوژی بلاگ بیان - قالب جدید سه ستونه بلاگ بیان - قالب سه ستونه کامپیوتر بلاگ بیان - قالب مدرن تکنولوژی بلاگ بیان - قالب سه ستونه مدرن بلاگ بیان - قالب دوستونه کامپیوتر بلاگ بیان -قالب تبلت بلاگ بیان - قالب اندروید دوستونه بلاگ بیان - قالب سه ستونه اندروید بلاگ بیان - قالب گوشی هوشمند بلاگ بیان - قالب لپ تاپ بلاگ بیان - قالب جدید اندروید بلاگ بیان - قالب مدرن و شیک کامپیوتر بلاگ بیان