مداحی عباس نبود سر رامون نشستن عباس نبود دست ما رو بستن محمود کریمی

مداحی عباس نبود سر رامون نشستن عباس نبود دست ما رو بستن محمود کریمی

مداحی عباس نبود سر رامون نشستن عباس نبود دست ما رو بستن محمود کریمی را آنلاین گوش کنید

مداحی عباس نبود سر رامون نشستن حاج محمود کریمی

شب اربعین سال 1396

 

متن مداحی عباس نبود سر رامون نشستن

من زیبنم از صحنه های جنگ اومدم

از فتح شهر فتنه و نیرنگ اومدم

سرافراز ولی دلتنگ اومدم

عباس نبود سر رامون نشستن
عباس نبود دست ماها رو بستن
عباس نبود فرق منو شکستن
وای حسین حرف بود که شنیدیم
سنگ بود که میبارید
مشت بود که میومد
ولی خدا دید
عباس نبود سر رامون نشستن
عباس نبود دست ماها رو بستن
عباس نبود فرق منو شکستن
وای حسین حرف بود که شنیدیم
سنگ بود که میبارید 
مشت بود که میومد
ولی خدا دید 
من از چهل شام سیاه و تار اومدم
از زجر سرگردونی تو بازار اومدم
با این چشای خونبار اومدم
عباس ندید سنگای رو بامو
عباس ندید ناله ی دخترامو
عباس ندید هلهله های شامو
وای حسین هیچ کسی توی بازار
حالم رو نفهمید اشکام ندیدی ولی خدا دید
عباس نبود سر رامون نشستن
عباس نبود دست ماها رو بستن
عباس نبود فرق منو شکستن
وای حسین حرف بود که شنیدیم
سنگ بود که می بارید مشت بود می میومد
من اومدم با نیزه ها دنبال سرت
تو اومدی با سر دنبال دخترت
منو کشت غم یاس پرپرت
من بودم و گریه و آه و ناله
من بودم و تن کبود لاله
من بودم جنازه ی سه ساله
وای حسین از بس که کتک خورد
از بس که نخوابید جونش به لب اومد
ولی خدا دید
حسین

 

 

 

دانلود فایل صوتی
اين مطلب 3068 بار مشاهده شده است