مداحی بابای من را از قفا با دشنه کشتند حاج محمود کریمی

مداحی بابای من را از قفا با دشنه کشتند حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شور بابای من را از قفا با دشنه کشتند بابای من را با لب تشنه کشتند حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شور بابای من را از قفا با دشنه کشتند با نوای محمود کریمی

شب سوم محرم 98 - سینه زنی شور

متن مداحی

بابای من را از قفا با دشنه کشتند

بابای من را با لب تشنه کشتند

با تیغ و نیزه جسمشو صد چاک کردن

صحرانشینا پیکرش رو خاک کردن

جای یه خنجر رو حنجرش بود

جای هزاران زخم روی پیکرش بود

هم خواهرش بود هم مادرش بود

چشم یه ملعونی پی انگشترش بود

ــ ــ ــ

لعنت به اون که پیکرش رو زیر و رو کرد

توی رگای حنجرش خنجر فرو کرد

لعنت به اون خولی که دنبال سرش بود

با ساربانی که پی انگشترش بود

لعنت به اون که بی حربه میزد

با هر چه داشتش توی دستش ضربه میزد

لعنت به اون که با سنگ میزد

اونی که داشت پیراهنش رو چنگ میزد

 

مداحی بابای من را از قفا با دشنه کشتند حاج محمود کریمی را آنلاین گوش کنید

دانلود فایل صوتی
اين مطلب 2242 بار مشاهده شده است