دانلود آهنگ محرم راز با صدای حسام الدین سراج از آلبوم وداع

دانلود آهنگ محرم راز با صدای حسام الدین سراج از آلبوم وداع

دانلود آهنگ محرم راز با صدای حسام الدین سراج از آلبوم وداع را آنلاین گوش کنید

متن شعر:

 

کيست اين پنهان مرا در جان و تن
کز زبان من همی گويد سخن؟
اين که گويد از لب من راز کيست
بنگريد اين صاحب آواز کيست
در من اينسان خودنمايی می کند
ادعای آشنايی می کند
کيست اين گويا و شنوا در تنم؟
باورم يا رب نيايد کين منم
متصلتر با همه دوری به من
از نگه با چشم از لب با سخن
خوش پريشان با منش گفتار هاست
در پريشان گوييش اسرار هاست
گويد او چون شاهدی صاحب جمال
حسن خود بيند به سر حد کمال
از برای خودنمايی صبح و شام
سر بر آرد گه ز روزن گه زبام
با خدنگ غمزه صيد دل کند
ديد هر جا طايری بسمل کند
گردنی هر جا در آرند در کمند
تا نگويد کس اسيرانش کمند
لاجرم آن شاهد بالا و پست
با کمال دلربايی در الست
جلوه اش گرمی بازاری نداشت
يوسف حسنش خريداری نداشت
غمزه اش را قابل تيری نبود
لايق پيکانش نخجيری نبود
عشوه اش هر جا کمند انداز گشت
گردنی لايق نيامد بازگشت
ما سوا آيينهء آن رو شدند
مظهر آن طلعت دلجو شدند
پس جمال خويش در آيينه ديد
روی زيبا ديد و عشق آمد پديد
مدتی آن عشق بی نام ونشان
بد معلق در فضای بيکران
دلنشين خويش ماوايی نداشت
تا در او منزل کند جايی نداشت
بهر منزل بيقراری ساز کرد
طالبان خويش را آواز کرد
چونکه يکسر طالبان را جمع ساخت
جمله را پروانه خود را شمع ساخت
جلوه ای کرد از يمين از يسار
دوزخی و جنتی کرد آشکار
جنتی خاطر نواز و دل فروز
دوزخی دشمن گداز و غير سوز
 
شعر از عمان ساماني
 
 
 
 
 
 
دانلود آهنگ راز, راز حسام الدین سراج, آهنگ های حسام الدین سراج, آهنگ راز از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ آینه عشق و باده الست, آینه عشق و باده الست حسام الدین سراج, آهنگ آینه عشق و باده الست از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ سرخیل مستان و وحدت عاشقانه, سرخیل مستان و وحدت عاشقانه حسام الدین سراج, آهنگ سرخیل مستان و وحدت عاشقانه از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ یک دل و یک یار, یک دل و یک یار حسام الدین سراج, آهنگ یک دل و یک یار از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ سر حق, سر حق حسام الدین سراج, آهنگ سر حق از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ غریب آشنا, غریب آشنا حسام الدین سراج, آهنگ غریب آشنا از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ عاشق کشی و ساز مستی, عاشق کشی و ساز مستی حسام الدین سراج, آهنگ عاشق کشی و ساز مستی از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ داستانسرا, داستانسرا حسام الدین سراج, آهنگ داستانسرا از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ شوخ شیرین, شوخ شیرین حسام الدین سراج, آهنگ شوخ شیرین از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ شوخ شیرین ۲, شوخ شیرین ۲ حسام الدین سراج, آهنگ شوخ شیرین ۲ از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ وداع و پریشانی, وداع و پریشانی حسام الدین سراج, آهنگ وداع و پریشانی از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ غریبه, غریبه حسام الدین سراج, آهنگ غریبه از حسام الدین سراج, دانلود آهنگ گریه خون, گریه خون حسام الدین سراج, آهنگ گریه خون از حسام الدین سراج
دانلود فایل صوتی
اين مطلب 4226 بار مشاهده شده است