تعهدات کاربران در قبال قالب هاي خريداري شده

● کاربر متعهد می شود که کد را تنها برای استفاده شخصی مورد استفاده قرار دهد و از ارائه رایگان آن به غیر و یا دریافت مبلغ در قبال ارائه آن به دیگران خودداری کند.

● کاربر در تغییر، سفارشی سازی و ویرایش آن به هر نحو آزاد است و چنان چه میزان تغییرات اعمالی به حدی باشد که باعث تغییر ماهیت کد نگردد کاربر نمی تواند آن را برای مصارف تجاری مورد استفاده قرار دهد. منظور از مصارف تجاری ارائه قالب در قبال دریافت پول به دیگران است.

● کاربر کد قالب را با امکانات و ویژگی های فعلی آن دریافت می کند و نمی تواند بعد از خرید ادعایی در مورد افزایش یا کاهش امکانات داشته باشد و چنان چه قصد تغییر امکانات و ویژگی های آن را داشت اجرای آنها بر عهده خود او خواهد بود.

 ● هزینه ای که کاربر پرداخت می کند تنها بابت در اختیار گرفتن نسخه ای از کد می باشد که آن را نقاش تهیه کرده و خود را مالک تمام حقوق مادی و معنوی آن می داند و نقاش هزینه ای بابت سروری که منابع قالب روی آن قرار دارد دریافت نمی کند و استفاده از سرور منابع قالب را به صورت رایگان تنها در اختیار کاربرانی قرار داده است که هزینه در اختیار گرفتن کد را پرداخت کرده باشند.

● چنان چه کاربری از کیفیت سرور منابع قالب نقاش رضایت نداشته باشد می تواند منابع قالب را از نقاش درخواست کرده و آنها را روی هاست و فضای شخصی خود قرار دهد. منابع قالب عبارتند از عکس ها، اسکریپت ها و cssهای به کار رفته در کد قالب.