نماهنگ مداحی ای پسر فاطمه من زائرم با دل خود در حرمت حاضرم، حاج محمود کریمی

نماهنگ مداحی ای پسر فاطمه من زائرم با نوای حاج محمود کریمی برای پیاده روی اربعین، ای پسر فاطمه من زائرم با دل خود در حرمت حاضرم، خون دل و زمزمه آورده‌ام، نوحه‌ای از فاطمه آورده‌ام، بنی بنی بنی
بازدید: 1504