نوحه انا مظلوم حسین با صدای نزارقطری - تصویری

نوحه و سینه زنی موزون توسط نزار قطری تحت عنوان "انا مظلوم حسین" یا "من حسین مظلوم هستم" که به عربی و پارسی خوانده میشود, که در سال ١٣٨٧ هجری شمسی تولید شده است.
بازدید: 2076