حسین سرباز ره دین بود عاقبت حق طلبی این بود

حسین سرباز ره دین بود - عاقبت حق طلبی این بود - بر سر نی گفت سبط پیمبر الله اکبر - امشب نگاه کودکان به ماه است - عباس پاسدار خیمه گاه است. دودمه ( حــسین سرباز ره دین بود ) مــراســـم عــزادارى شـب عاشــــورا هیـــأت رایة العـباس عـــلیه الـسلام با مداحى حاج محمود کریمى
بازدید: 2382