نوحه ترکی اول محرم به اهنگ عربی ویژه زنجیرزنی و سینه زنی

 

*****

 

گلدی محرم یاحسین

باشلاندی ماتم یا حسین

گیدی قرا عاشقلرون

سسلوله با هم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

عاشقلرون باتدی غمه

غرق اولدی بحر ماتمه

ادون یازیلدی پرچمه

سسلندی پرچم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

قاره چکیلدی گویلره

غم گردی یاغدی یئرلره

ادون دوشوبدور دیللره

ای شاه اعظم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

یر . گوی باتوبدور ماتمه

اغلیر ملک لر بو غمه

ادون ائدوبلر زمزمه

سسلوله هر دم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

ماه عزا گلدی گینه

عالم باتوب غم گردینه

واردیر اگر دردین دینه

ای جان عالم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

گویده ملک لر یکسره

لایلای دیولر اصغره

زهرا دوشوبدور چوللره

اردینجه مریم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

زهرا دیر عطشان بالام

ئوز عشقینه قربان بالام

جان جان بالام جان جان بالام

سسلور دمادم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

شیر خدا ایلر نوا

زهرا دییر مظلوم بالا

سویلر اوغول گیتسن هارا

اردونجا گلم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

زهرا دییر لایلای بالام

مولا دییر ایوای بالام

ال باشدا سسلر وای بالام

جنتده خاتم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 

*****

 

زینب دییر ایوای حسین

ایوای حسینیم وای حسین

لای لای حسین لای لای حسین

دردوندن ئولم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

 
اين مطلب 4247 بار مشاهده شده است