نوحه ترکی احوالات حضرت قاسم علیه السلام

*****

 

ای کربلانون تشنه لب قربانی قاسم

صحرای عشقین یاره لی طرلانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک          زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم          لای لای  عزیزیم

*****

قالدی بزکلی حجله گاهون یاندی قلبیم

قانه باتان سینون مثالی قاندی قلبیم

گلدی سسون میدانیدن اودلاندی قلبیم

اختارموشام سندن ساری هر یانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

ای وای بولوبدی باشوی خنجر عزیزیم

جسمون اولوبدی گل کیمی پرپر عزیزیم

گل سینمون اوستون ایله بستر عزیزیم

لای لای دیوم یات اغلادوم زهرانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

گوزدن اخان مرجانلاری زهرایه سای ویر

قلبیم سنیقدی سسلینده باری های ویر

قانلی دوداقوندن منه بیر بوسه پای ویر

اولسون او بوسه اکبرین احسانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

سینونده اوخلار یاره سی کندویه بنذر

چشمان مستون نرگس جادویه بنذر

قاشلارون اما خنجر هندویه بنذر

 

تحت الحمایه ساخلیوب مژگانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

گرچه بلا اولماز جدا اهل ولادن

واردور گلایم هم قدردن هم قضادن

الوان الوبدی اللرون قانلی حنادن

بو غملی نسگیل یاندیرار دنیانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

تنگ ایلدون میدانی  ارذل اشقیایه

دین رسول اللهه قانون ووردی پایه

قرانی تضمین ایلدون سن ایه ایه

پاینده قانون ایلدی قرانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

شاهنشهین اردوده قلبین غم سخاندا

فخر ایلیر افسرلری فاتح چیخاندا

باشیم اوجالدی ازرقی اتدان یخاندا

ای مجتبانون قهرمان اصلانی قاسم

یاتما یارالی دور گیدک زهرا مارالی دور گیدک

ای وای عزیزیم لای لای عزیزیم

*****

برگزیده از کتاب صلاه عاشورا اثر حسین غفاری اردبیلی

اين مطلب 5672 بار مشاهده شده است