زبانحال به حضرت امام حسین (علیه السلام)

بیله قوملار اوسته یاتما، گوزون آچ وفالی قارداش

بیله خاک و خونه قویما، یوزون ای یارالی قارداش

بیله آه چکمه توکمه یوزه قانلی گوزون یاشون سن

پوزولوب حسینی پوزما، داخی یوخ یانوندا دشمن

بئله ناز ایتمه، سس ویر، بولوسن اوغولسوزام من

بو اوغولسوزین بو گون وار مگر آز ملالی قارداش؟

نقدر آیق قالوبدور گجه لر چکوب ریاضت

یتوروب آنان جهاندا، بئله سرو رشک قامت

یری بوش آناوین ایمدی، گوره لشگر ضلالت

نجه سالدیلار ایاقدان بو گوزل نهالی قارداش

بئله قامتی که سروین اولا بوستاندا رشگی

گر آنان گوره یخوبلار نجه قانه دونمز اشگی

گورونوبدی هانسی سقا، دولا قانیله سو مشگی

ایده مشگ چشمی جاری، یوزه اشگ آلی قارداش

او عمود آهنین که سنه ایلیوب اصابت

یخلوب ترابه قولسوز اونیلا بو سرو قامت

بوکولوب او ضربتیله کمر شه ولایت

اوجالوب ابوترابین گویه ابتهالی قارداش

ایله صدمه ووردی دینه بو سپاه کفر فرجام

که او صدمه ئیله سندی بولوسن ستون اسلام

بو شکستی بیرده ترمیم ایلمز مرور ایام

یرین آلدی آل هندین بو گون ایده آلی قارداش

قمر عارضونده قاندان چکلوبدی سرخ پرده

دوتولوبدی آل هاشم آئی، گون گلوبدی درده

گونون اللری بلینده، آی الی قالوبدی یرده

منه گون، سنه سپهرین یاناجاق هلالی قارداش

بو نه اوخدی سجده گهده؟ بو نه قاندی یوز گوزونده؟

دوتولان آیا شباهت، گورونور گوزل یوزونده

گلورم دالونجا منده، بولوسن بونی اوزونده

نجه آی باتار، گونینده یتوشر زوالی قارداش

اگر آی ایشیق سالاندا اولا شاخ و برگ، حایل

گورونر چو سایه روشن، گوزه، نور بدر کامل

گوزیمه او سایه روشن گورونور بو مه شمایل

دوزه لوب یوزونده ماه و شجرین مثالی قارداش

آیا سرو سایه سیندن ایده لر اگر نظاره

نظره جمالی بدرین، گلر اوندا پاره پاره

سنه تیغ و خنجریله او قدر ووروبلا یاره

دیه سن که پاره پاره، اولوب آی جمالی قارداش

سن او شیرسن کسوبدور ایکی پنجن اهل کینه

سن او سروسن که ساین، یتوشردی هر حزینه

قیریلوبدی قول بوداقون، یخلوب تنه زمینه

نیه شاخه لر دوشوبدور تنه دن آرالی قارداش

ادب و وفادن ایتدون ایله بیر بیوک مواسات

که جهاندا آسنانون، اولی قبله گاه حاجات

ایشی مشکله دوشنده، یتوشنده هر ملمات

سنه جمله دردمندین اولی عرض حالی قارداش

او که ایستور ای (حسینی) اولا ملک شعره مالک

اولا وار لزومی سالک ره حقه، مثل سالک

بو طریقدن چخانلار یولی آزوب، اولولا هالک

داخی پیر عشقین اولماز، اولارا نوالی قارداش.

شاعر : استاد سید رضا حسینی سعدی زمان(ره)

 -------------------------

در احوالات امیرالمومنین حضرت علی (ع)

در احوالات امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)

علی او شمسیدی بیته عمود نور ووروب

ائدوب او نور ولی کوفه مسجدینده غروب

علیدی مظهر ذات خدای حی ودود

علیدی عالم امکاندا شاهد و مشهود

مه صیامین ائدوب نوزدهمینده او شاه

زمان صبحده عز م عبادت معبود

گلوبدی مسحده بیر بیر یاتانلاری اویادوب

بویوردی قاتله بو یاتماقون دگول محمود

یاخوندی قصدون ائده نظم عالمی بر هم

من آگهم ئورگونده سنون ندور مقصود

چخوبدی مأذینه شاه دین اذان وئردی

محیط کوفه نی دولدوردی سس آیلدی رقود

نماز صاحبی گئچدی نمازه ائتدی شروع

اولوب گوزیندن او ساعتده ماسوا مفقود

قیام قتل سنوب رکن دین اولوب راکع

ابو تراب قویوب باش ترابه ائتدی سجود

الینده تیغ کمین ائتدی زادۀ ملجم

گوروب موانعی مفقود مقتضی موجود

علی باشین گوتورنده او قوزیوب الینی

امام باشنه اندیردی تیغ زهر آلود

عمامه پارچالانوب قانیله دولوب محراب

گوروندی آیت شق القمر پوزولدی قعود

هواده باشین آچوب جبرئیل چکدی صلاة

یخلدی رکن هدا ئولدی میر دار خلود

توکولدی ناله کنان مسجده بنی هاشم

فغان و ناله سسی ایلدی سپهره صعود

گوروب یارالی آلوب مجتبی باشین دیزینه

سیلوبدی قانین اوغوب آنّینی او معدن جود

حسینون اولمادی بیر مهربانی آنین اوغا

باشین سوسوز دالیدان کسدی شمر شوم و عنود

وورولدی نیزیه باشی عزیز زهرانین

اولیدی کاش بو عالم او وقتیده نابود

حسینون عطری ایله دولدوروب بلا چولینی

سالوبلا مجمره گویا که مشک و عنبر و عود

یتیشدی قتلگهه تاپدی باجی قارداشینی

یوزین دوتوب گویه سسلندی ای خدای ودود

روادی بیله ستم هانسی دین و مذهبده

سالوب حسینمی بو حاله اشقیای جهود

بیر ایله ظلم ایلیوب رحمسیز مسلمانلار

بو ظلمی مسلمه ائتمز مجوس و گبر و یهود

«حسینی » صدقیله دوت مرتضی علی اتگین

علییدی دادرس یوم موقف موعود

بیری دئسه که قوافیده دال و ذال ندور؟

دئ بوشلا بو سوزی یوخدور مجال گفت و شنود

شاعر : مرحوم سعدی زمان

منبع : مجمع شعرا و مادحین

+++++++++++++++

 

شب معراج حضرت رسول اکرم (ص) 

علیدی عنصر توحید، علیدی مظهر ذات

علیدی خالقی مخلوقه ایلین اثبات

اگر قیاس اولونا نور لایزال، سراج

علی وجودی مطلق او نور پاکه زجاج

علی سسیله حبیبین دانشدیروب اعلی

همان گجه که ایدوب ختم انبیا معراج

دیدی خدا متکلم علیدی یا سنسن

یاخوندی قلبیم اولا تیر شبهیه آماج

جواب گلدی منم، سس ولی علی سسی دور

علی قویدی لسان اللهیله باشینه تاج

بشرده لازمه دور صوت، من بشر دگلم

بشیریمی بوردا گورورم بیر سسه محتاج

ولیمه بولورم فوق العاده عشقون وار

علی سسیندن ایدر درد عشق استعلاج

گوروب خدا اورگنده پیمبرین وحشت

قویوبدی قدرت الین کتفنه، ایدوب اخراج

همان محله علی کعبه ده ایاق قویدی

توکوب صنم لری دین صمد تاپوبدی رواج

علینون اولدی پیمبردن اوج معراجی

آلاندا اول شه دین بت پرستلردن باج

اننده شرم ایدوب انسون چیخان طریقیله

آتوبدی بام حرمدن اوزین او قامتی کاج

هواده امر اولونوب جبرئیله دوت قویما

مباد صدمه یته، طاقتین ایده تاراج

علی آتاندا اوزین بام کعبه دن یارب

نه پیکری یارالیدی نه سوسوزیدی نه آج

بو جبرئیل خدا کربلاده هاردیدی؟

یره یخاندا امام حسینی قوم لجاج

اوزی سوسوز یارالی، پیکری دولی پیکان

یارا ورانلار ایدوب گوزده گوندوزین شب داج

بیری قلج، بیری خنجر، بیری سنان، بیری داش

بیری ووراردی او مظلومه ظلم الیله آقاج

یارا سیزلتیسی، گون ایسسی، اوزی عطشان

بو بیر غریب کومکسیز، ولی اولار افواج

اولوبدی غرق او قان قلزمینده فلک نجات

شط و فرات کیمی مصرعنده قان، مواج

باخاردی حضرت علیا مکرمه زینب

دیردی زینبون ئولسون یوخومدی الده علاج

ویرنده جان سنی قویمولا رو به قبله سالوم

گوزیوی باغلاماقا یوخدی گلماقا منهاج

ولی مطلق آدیندان(حسینی) چیخما کنار

نظام مطلبی بو طول صحبت ایلدی کاج

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

+++++++++++++ 

راز و نیاز حضرت امام حسین (ع) 

قویاندا سجدیه باشین شهنشاه فلک درگاه

آچوب دل درگه معبودینه عرض ائتدی یا الله

اوزون آگاه سن یارب منیم آخر نمازیم دور

سو یوخدور بو بوغازیمنان آخان قان دستمازیم دور

ائدوب جانانه هانسی عاشق صادق بئله طاعت؟

یارالی جسمیله قانلی قوم اوستی جانمازیم دور

سیزیلدار یاره لر دگدوقجه گون بو قانلی جسمیمده

ائدن تاثیر قلب عالمه بو سوز و سازیم دور

جلال و سلطنت دن لشکریمدن سربسر گیچدیم

خدنگ و نیزه و خنجر منه ایندی ملازمدور

محبت عالمینده باش و جاندان ال گوتوردوم من

حقیقی عاشقه عالمده باش و جان نه لازمدور

رضایم نیزه ده باشیم دولانسا کوفه و شامی

کول اوستی بیر گجه خولی ایوینده بزم رازیمدور

عیالیم خیمه ده فکر اسارتله یانار آغلار

سنق محملده سیر کوفه و شاماته عازمدور

رضایم آت دولاندرسون جنازم اوسته بو لشکر

داغلسین پیکریم چون کی رضای بی نیازیم دور

شکست آلات حرب اولسون کفن، غسلیم قزل قانیم

خوشام بو اهل عشق ایچره منیم بیر امتیازیمدور

آخاردی یاره لردن قان، دیردی قوم اعدایه

بو قانه خون بها، خلاق حی کارسازیمدور

سیزلتیم اوزگه عالمدور، شهادت افتخاریمدور

بو پیچ و تابی عشق اهلی بولر، محبوبه نازیمدور

تاپیلماز بیر نفر درد دلیمدن باخبر اولسون

مگر اوچ شعبه اوخ لوح دلیمده دل نوازیمدور

او ساعت ده سماوات اهلینه اعلان ائدوب خالق

منه بیله مناجات ایلین شاه حجازیمدور

با خون دشت بلایه قان ایچینده ایلین ناله

حبیبیمدور، وفالی عاشقیمدور، پاکبازیمدور

منیم قانیمدی بو قان توکدولر ناحق یره اعدا

ولیِّ دم آلا اوز قانینی، البته لازمدور

ولیّیم مهدیِ قائم(عج) الیله قانیمی آللام

توکن بو قانه مین مین قان، ولیِّ سرفرازیمدور

(حسینی) سن او محمود حقیقی دامنندن دوت

الون دوتسون دیسون محشر گونینده بو ایازیمدور

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

 ++++++++++++++++

در مدح و میلاد حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

آچیلوب باب رحمت و غفران

ایلیوب لطف قادر منّان

یر یوزین رشک روضه ی رضوان

یثربین توپراقین خدای جهان

ایلدی گلستان باغ جنان

اولدی بیر آفتاب تک رخشان

سبط اوّل امام کون و مکان

ایتدی دنیانی سربسر گلشن

نو چشم علی امام حسن

قدرت کردگار یکتادن

ایکی عزّ و شرفلی دریادن

یعنی صلب علیّ اعلادن

صدف پاک بطن زهرادن

صورته گلدی لفظ معنادن

دُرِ توحید کنز طاهادن

حوریان گلدی خلد اعلادن

فیض یاب اولماقا بو مولادن

ایتدی دنیانی سربسر گلشن

نو چشم علی امام حسن

مه یوزی ابروی هلالی حسن

لبِ لعلی، جمالِ آلی حسن

گون کیمی نور بی مثال حسن

جدّی تک سیرت و کمالی حسن

کرم و بخشش و نوالی حسن

هامودان منطق و مقالی حسن

خَلق و خُلقی حسن، خصالی حسن

حسن اندر حسن جمالی حسن

ایتدی دنیانی سربسر گلشن

نو چشم علی امام حسن

شمس عزّت مه سپهر جلال

دُرِ گنجینه ی وقار و کمال

محرم سرّ قادر متعال

حِلمیده ختم انبیایه مثال

باغ شیرخدایه تازه نهال

گولماقی جدّینی ایدن خوشحال

یوزه گوزدن توکنده اشک زلال

آناسین ایلین پریشانحال

ایتدی دنیانی سربسر گلشن

نو چشم علی امام حسن

ابر نیسان کفّ سخاوتی دور

قطراتی عِداد مِدحتی دور

عقلی حیران قویان جلالتی دور

جدّینون وارث فصاحتی دور

صولتی حیدرین صلابتی دور

خالقین گنجِ علم و حکمتی دور

شیعه نین وقتِ وجد و عشرتی دور

حسن بن علی ولادتی دور

ایتدی دنیانی سربسر گلشن

نو چشم علی امام حسن

خلقتین شاهکاریدور بو گجه

گجه لر افتخاریدور بو گجه

برطرف دل غباریدور بو گجه

جلوه گر حق نگاریدور بو گجه

هامی بیر مِی خماریدور بو گجه

شب میلاد یاریدور بو گجه

صلواتین بهاریدور بو گجه

بو، «حسینی» شعاریدور بو گجه

ایتدی دنیانی سربسر گلشن

نو چشم علی امام حسن

شاعر : مرحوم استاد حسینی سعدی زمان

+++++++++++++++++++++

 

زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) و گریز به قتلگاه

گریز به قتلگاه

نه بو پوزقون حالیمون وار بیر کسه تاثیری یارب

نه ایاقیمدن آچان وار کنده و زنجیری یارب

نه چراغیم وار نه فرشیم گوشه زندان مکانیم

شمع آهیمدور چراغیم بر عبایه وار گمانیم

یر رطوبتدور ز بسکه تنگه گلدی خسته جانیم

حالیمی ایلر حکایت رنگیمون تغییری یارب

محبسیم چوخ تنگ و تاریک آشنا یوخ همدمیم یوخ

بیر قوجا ناخوش غریبم دور برده محرمیم یوخ

اوغلومی گورماقدان ئوزگه آخر عمریمده غمیم یوخ

نوجوان اوغلوم وصالی شاد ائدر بو پیری یارب

چوخ دیردیم کاش اولیدیم منزلیم بیر کنج خلوت

مقصده محبس یتوردی وحدتیم چوخ تاپدی کثرت

اینجیدیم اما زبسکه ائتدی سِندی چوخ اذیت

عمردن سیر ائتدی دشمن ظلمی بو دلگیری یارب

ایللر اولدی دوشموشم من بو یره ای حی داور

نه گونوز گون نه گجه آی بو یری ایلور منور

بو قرانلیق یرده اولماق گر منه اولموش مقدر

تئز یتور باشه مقدر ائتدیقون تقدیری یارب

کاش هارونه دییدی بیر نفر ای بی مروت

نیلیوب موسی ابن جعفر مرکز ثقل شریعت

گاه زنداندا دوگولَّر گاه ایلوللر اهانت

بو اسیر و دستگیرین واردی نه تقصیری یارب

سالدی بو تاریک محبس جسمیمی ایله فشاره

خامۀ نقاش چکسه جسمیمون شکلین جداره

بیر نفر تصویریمیله جسمیمه ائتسه نظاره

چوخ چتین تشخیص ویرسون جسمیله تصویری یارب

قورتاران ای رحملردن دست قدرتله جنینی

سنگ و آهندن چخاردان آتش و ماءمعینی

گوشۀ زندان گتوردی تنگه بو زار و حزینی

سند روبه طبع الیندن قیل رها بو شیری یارب

سالدی حال احتضاره حالیمی زندان فشاری

احتضاریمدن علاوه وار بو اوزگه انکساری

یادیمه جدیم حسینون دوشدی حال احتضاری

ایستی گون قانلو قوم اوسته حالت تعفیری یارب

لشگر کوفه گوروردی دادخواهی یوخ وروردی

بیر رصد خنجر وروردی بیر گروهان اوخ وروردی

قصد غربت ایلین لر داش یاراسی چوخ وروردی

نه گوروب مسلم نه کافر ایله بیر تحجیری یارب

صورتی توپراقلار اوسته جان جراحاتیله مرغول

نازنین قلبی ولیکن بارگاه قدسه مشغول

عرض ائدردی بارالها راضیم ائتسونله مقتول

باشه یتسون هجر و وصلین اولماسون تاخیری یارب

پیک جاناندور خوشام من جسمیمی دولدورسا پیکان

هر یارا بیر دسته گولدور یاردن احضاره عنوان

هر قلج هر اوخ دگنده دلده آرتور عشق جانان

سئچمرم بیر دسته گولدن بو اوخی شمشیری یارب

من ئوزوم یالقوز کمکسیز دشمنیم بی حد جماعت

بیر طرف سوز حرارت بیرطرف سانسیز جراحت

ایستورم اما وصالون ائتمرم اصلا شکایت

مدت هجرون آزالدور یاره نین تکثیری یارب

کاف ها یا عین صاده وحی منزلده خظابم

سرّ قرآن مبینم معنی ام الکتابم

آیۀ فصل الخطابم مرجع حسن المآبم

سورۀ اسری ده گلدی قانیمون تفسیری یارب

زهریلی پیکان ووراندا قلبیمه قوم ستمگر

شوقیمی آرتوردی بیلدوم یتدی فصل وصل دلبر

گوردوم اما اوخ مکانون تنگ ایدوب اولدوم مکدر

بو سببدن پشت سردن چکدیم آتدیم تیری یا رب

ایستور اهل کفر وورسون رخنه تشکیلات دینه

ائتمیشم تصمیم قطعی منده تبلیغات دینه

باش و جان لازمدی قربان ایلیم آیات دینه

نیزه باشینده دیریلدم کلمۀ تکبیری یارب

دینین استحکامی اوسته گوسترم بیر استقامت

ایلیم نوک جداده آیۀ کهفی تلاوت

اولموشام دین اوسته مقتول آنلیا بی دین جماعت

پرچم دینی اوجاتسون باشیمون تقریری یارب

ماتمه تبدیل قیلام سربسر اعیاد کفری

صوت قرآنیمله ویران ایلرم بنیاد کفری

ایله ویران ایلرم من کاخ استبداد کفری

دور ایدر تا چرخ گردون اولماسون تعمیری یارب

چوخ چکور اوغلون (حسینی) ای شه دین اشتیاقون

یرلره گوگلر توکولمز بیرده من اولسام قوناقون

نیلورم جناتی گورسم عرشدن افضل رواقون

ای دلون قربانی مقبول ایله بو تحریری یارب

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

++++++++++

در مدح و میلاد حضرت علی (ع) و گریز به روضه حضرت علی اصغر (ع) 4205

گریز به روضه حضرت علی اصغر (علیه السلام)

تمام عالمه مشکل گشا علی الی دور

رواج دینه ویرن مرتضی علی الی دور

اولوب خلایقه واجب طواف بیت خدا

چون اوردا ظاهر اولوب نور آیت کبری

اولاندا حامله مریم مسیحه بیته گلوب

مسیحی خلق ایدن اولموب ولی بو امره رضا

یتیشدی مریمه سس فاخرُجی مِنَ المعبد

دگول ولایت عیسایه بو مقام سزا

گرکدی وضع ایده سن نینواده عیسانی

حسینیمه بولونه خانه زاددور عیسی

گلنده بیت خدایه ولیک بنت اسد

جدار کعبه نی منشقّ ایدوب حق یکتا

اولوبدی فاطمه داخل بوتونلنوب دیوار

قاپی مُقفّل اولوب خلوت اولدی اول مأوا

گلوب رجب آینون اون اوچونده دنیایه

ازلده آدمه مصداق عَلَّمَ الاسماء

قالوبدی فاطمه اوچ گون او پاک مأواده

بهشت میوه سی گوندردی ربّ ارض و سماء

ایشیقلی گون کیمی دوردومجی گون اولوب طالع

سپهر معرفته آفتاب چرخ آرا

چخوبدی فاطمه خوشحال بیت داوردن

آلوب علینی الی اوسته دلده حمد و ثناء

علی آناسنا سَس گلدی حیّ اعلادن

ولیّمون آدینی قوی علی منم اَعلا

بونون آدین اوز آدیمدان من ایلدیم مشتق

بودور اوامریمی خلقه ایلین اجرا

هامی اموریمی من ایتمیشم اونا تفویض

اونی من ایلمیشم علم غیبمه دارا

خوشا او کسلره که بو علینی دوست دوتار

بدا او کسلره بو پیشوایه منکر اولا

آلوب قوجاقینه اوز اوغلونی ابیطالب

گتوردی ابطحه پروردگارین ایتدی ندا

یا رَبِّ یا ذَالغَسَقِ الدُّ جِیِ

وَالقَمَرِ المُبتَلِجِ المُضِیِّ

بَیِّن لَنا مِن حُکمِکَ المَقضِیِّ

ما ذا تَری فی اِسمِ ذاالصَّبِیّ

همینکه بو سوزی عرض ایلدی ابو طالب

عنایت اوسته گلوب کردگار بی همتا

بولود کیمی یره بر لوح گویدن ایتدی نزول

او لوح سبزیدی مثل زَبَرجد خَضرا

او لوحی دوتدی گتوردی ایوه ابو طالب

گونوز باخاندا گوروب نقش اولوب بو سوزلر اونا

خُصِّصتُما بِألوَلَدِاّلَزَّکِیِّ

وَألطّاهِرِ المُنتَجَبِ الرَّضِیِّ

فَاِسمُهُ مِن شامِخ عَلِیّ

عَلِیٌّ اشتقَّ مِنَ العَلِیِّ

آلوب قوجاقینه هر کیم او پاک مولودی

گوزون آچوب یوزینه باخمادی ولّی خدا

مخاطب ایتدی ابو طالبی بنی هاشم

که حق سنه بر اوغول لطف ایدوب گوزی اغمی

دوشوب تحیّره حیرتده قالدی آل مناف

اولوب بو مطلبه مسبوق حضرت طاها

گلوب عم اوغلوسینی آلدی جان تک آغوشه

مبارک آغزینا وردی دلین شه بطحا

تبسّم ایلدی آچدی گوزینی عین الله

ازل رسول کرامه سلام ایتدی ادا

خلوص قلبیله اقرار ایتدی توحیده

آچاندا نفیه دل اثبات ایلدی اِلّا

شهادت ایلدی پیغمبرون رسالتینه

ره دیانتی گوستردی رهبر عظمی

صورا دیدی که اولار رستگار مؤمنلر

اولار که مؤمن اولا حقّه ایلیه تقوی

بیوردی ختم رسل سن امیری سن اولارین

تمام مؤمنه سنسن دلیل و راهنما

ایدوب صلوه ده خاشع اولانلاری تعریف

سکوت ایدوب گنه گلدی کلامه شمس ضحی

کمال وجدیله عرض ایتدی یا رسول الله

اجازه وار اوخویوم مصطفی بیوردی بلی

آچوبدی نطق گهر بارینی لسان الله

تلاوت ایلدی توراتی جمله سر تا پا

دوباره باشلیوب انجیلی سر بسر اوخودی

معاینه ایدوب انجیل صاحبین احیا

شروع ایدوب اوخودی برده آدمین صُحُفین

زبوری باشلادی داوود اوزی اوخور گویا

هله پیمبره بر آیه گلمیوب قرآن

تلاوت ایلدی قرآنی میر ملک هدا

باخوب تبسّم ایدوب عقل کلّ ختم رُسُل

بیوردی اوزگیه ممکن دگول بو نطق اصلا

اوپوبدی گوزلرینی قیتروبدی فاطمیه

قُماطه ایلدی پیچیده اوز بالاسین آنا

گریز

قویوبدی زیر قماطه الین چکوب قیردی

مجسّم اولدی گوزیمده دیار کرب وبلا

ربابده بر علی اللّرین قُماطه قویوب

خراش ایدردی آنا سینه سین او تشنه بالا

آنانین امجگینی سوزش عطش قورودوب

بالا ایدردی شرار عطشدن آه و نوا

آتاسی آلدی گتوردی او طفلی میدانه

حزین سسیله خطاب ایتدی کی گروه دغا

گلون آلون آپارون ایلیون بونی سیراب

پیمبر عترینه ایتمیون بو قدر جفا

آنام بتولدن ارثیه دور بیزه بو فرات

بالام اُله سوسوزوندان اولور گورون بو روا؟

امام دل دیدی از بس که دللّری آلدی

باخوب او حاله چکوب ناله لشگر اعدا

چاغوردی محضرینه ابن سعد حرمله نی

دیدی یاخوندی دونوک لیق ایده بو اهل دغا

«حسینی» ساکت ایله قویما چوخ تکلّم ایده

علوم رفی ده یوخدور سنون کیمی دارا

الین قویوب گوزی اوسته دیزین یره وردی

نه حقّدن نه پیمبردن ایتدی شرم و حیا

سو ویردی اصغره بر تیر زهر داریله

بهشت عدنده باش آچدی حضرت زهرا

ازلکه حالی علی اصغرین تاپوب تغییر

دیمم نه حاله ولی قالدی سیّد الشهدا

بو یرده ذکر مصیبت دگول منیم نظریم

علی آدیله ازل باشلانوبدی بو طغری

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

 ***********

غزل

دل دولوبدور غنچه تک قانیله دلدار آختارور

گوز بولود تک یاش توکور گُل یوزلی بیر یار آختارور

دیده ی شب زنده داریم صبحه تک اولدوز سایور

هریانا حیران باخور بیر ماه رخسار آختارور

چشمه ی چشمیمده وار بیر سرو قامت منظری

دل ویروب باش دیده دن بیر سرو رفتار آختارور

اوزگه لر اولسا سلامت یا گوزل گوز عاشقی

عشق بیماری همیشه چشم بیمار آختارور

تارِ عمریم بسته دور بیر نقطه ی خال لبه

گوزلریم بو نقطه نی مانند پرگار آختارور

ایلیوب تارِ دله تاثیر مضراب فراق

شوریله ایلور نوا بیر طُرّه ی تار آختارور

من شکسته قلبیله نورسته بیر گُل عاشقی

حیف اولا گُل گُلستاندا صحبت خار آختارور

آیریلان گوندن گُلیمدن باخمارام رنگ گُله

قان اولان گوگلوم نه گُل نه سیر گُلزار آختارور

نینوا دشتنده سالّام یاده بیر خندان گُلی

ایله بیر گُل گُلستانلار تا جهان وار آختارور

بیر قوجا قدّی بوکولموش باغبانی وار اونون

باغبانی اوز گُلین گُلزاریده زار آختارور

گُل نه گُل گُللر او نا عاشق، علی اکبر آدی

بیر اوغولسوز شه اونی میداندا آغلار آختارور

جور و بیداد مخالفدن شهنشاه حجاز

قوس قامتله نشان تیر اشرار آختارور

وای اوغول دلده، محاسن اَلده، گوزده خونِ دل

اوز جوان اوغلین آتا با چشم خونبار آختارور

گه گیدور، گه سَسلَنور ای نوجوانیم هارداسان

بُلموسن یالقوز آتان بیر یاور و یار آختارور؟

هارداسان، سَس ویر، سسون قربانی دوشدوم نطقدن

نخله ی عمریم سنون تک حاصل و بار آختارور

خیمه دن عرشه چخوبدور وا علیّا ناله سی

جدّیمون آئینه سین اولاد اطهار آختارور

چوخ دولاندی تاپدی آخِر باغبان اوز نوگُلین

بیر گُله مین خار گوردی قصد آزار آختارور

شه گوروب شهزاده نی بی اختیار آتدان دوشوب

کوفیان گوردی آتا، فرزند دلدار آختارور

قلبینون بندین قیروبلار، دیزلری گَلمور دورا

قلب عالم، طاقت دلبند مضمار آختارور

عین عین اللهی قانیاش دولدوروب درای کیمی

ایله بیر دریا همیشه ابر آزار آختارور

چشمه ی چشمی یوزه اشکین توکر باران کیمی

اوز عزیزین عزّت دنیا و دین خوار آختارور

دیزلری اوسته سوروندی شاهِ دین یِتدی قدم

گوردولر قلبی سینوب، جَبریله جبّار آختارور

تا یِتیشدی باغرینا باسدی داغیلمیش پیکرین

سسلدی دور، بو کمکسیز بیر مددکار آختارور

قویدولار یالقوز اوغولسوز من غریبی کوفیان

بو غریبین قتلینی قرخ مین جفاکار آختارور

بو منیم قانیمدی جسموندن رواندور سو کیمی

قانیمون سفگین عبث بو قوم خونخوار آختارور

من اوزوم اُلّم اگر بو قوم دون اُلدورمَسه

قتلیمه بی جا سپاه کینه اصرار آختارور

ای حسینی خوش اثردور سوزلرون سندن صورا

صاحب علم و هنر عالمده آثار آختارور

ارزش اشعاروی با فضل شعر اهلی بُلر

شخص دانشمند و فاضل بیله اشعار آختارور

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

++++++++++++

 

بهاریه و گریز به روضۀ حضرت علی اکبر (ع) 

بهار اولدی گوروندی آیت توحید دنیاده

سالندی گلستانه بر زمرّد رنگ سجّاده

اولان سرگرم وحدت معتکف کاشانۀ غمده

دولانسون گلشنی باخسون قد دلجوی شمشاده

تفکّر ایلسون تغییر فصل و وضع گلزاری

ندور علّت گیدور آز وقتده وضع چمن باده

ایدوب گلده عجب اظهار قدرت خالق یکتا

هویدا ذات مکنونی ایدوب هر چشم بیناده

نه یالقوز گل نه تک سنبل نباتات چمن یکسر

باخاندا وَحدَهُ وَحدَه دیر ظاهرده معناده

گل سرخ اوسته نقّاش حقیقی گوستروب قدرت

آچوبدور باب توحیده اونون هر برگی مینجاده

ویروب صبّاغ حکمت هر گله بیر نقش رنگارنگ

طبیعی آنلاسون وار مقتدر خالق بو دنیاده

شقایق اشرفی رعنا حنائی یاسمن صد برگ

دِیَر اوز رنگ بوینده نه قدرت واردی یکتاده

گل بید و بنفشه نرگس و اژدر دهن سوسن

ایدر اثبات توحیدی سمن تک لفظ و معناده

مرتّب بر بساط جشن گلشنده اولوب برپا

مُبرهن گورسنور بر موجدقادر وار اخفاده

وجوده موجده هر شیئی بر برهان انّی دور

هواده طیر و وحشی چولده ماهی قعر دریاده

نسیم صبح اولوب ساقی پیاله لاله می شبنم

او بزم عیشده شوریده بلبل نوش ایدر باده

خمار عشق ایدوبدور عندلیبی نرگس مخمور

یاتار گه شاخۀ گلده قونار گه سرو آزاده

گُله وار عشقی دلدن جور و طعن خاره تاب ایلر

سالار یاده خزان فصلین وورار جه جه گلور داده

غم هجره دوزوبدور دامن وصله وروبدور چنگ

اوخور درس وفا گلدوقجه شاخ گلده فریاده

اگر چه موسم عیش و فرح دور فصل گل امّا

منیم قلبیم آچلمور قید غمدن اولمور آزاده

گریز

خیالیم نه چمن نه عشق گل نه ذوق بلبلدور

دیار کربلاده سالموشام بر نوگلی یاده

نجه گل عارضی رشگ گل و گلزار جنّتدور

قد موزونی قویموش داغ حسرت قلب طوباده

بشر صورت ملک طلعت اوزی تصویر پیغمبر

آدی اکبردی گلمز گلمیوب مانندی ایجاده

یوزی گل زلفی سنبل بینوا لیلا اونا بلبل

باخار آغلار یانار شوریده بلبل تک او صحراده

هوائین ایسّسی سوز عطش ایلوب یوزین گلگون

قویار طاقت نجه او حُسنِ روز افزونی لیلاده

قرا زُلف آق کفن رخسار گلگون قامت موزون

سالوب سرو آتدا گویا سایه سنبل برگ رعناده

ایدوب اوز زلفی تک مجنون کیمی لیلانی آشفته

ورُوبدور بوینونا هر تار مو بر سخت قلّاده

باخان سویلر گل لیلا چکوب نقّاش غم تصویر

بو لیلادور هانی روحی یقین صورتدی دیباده

ویرور اولقالب بیروحه دو هردم مسیحا دم

جگر قان اولماقین توضیح ایدور گوز اشگ حمراده

دیور ایلوب علی بو قاره زلفون بختیمی قاره

گرک آشفته زلفون تک قالام عمریمجه افتاده

بو نه قامتدی لیلایه قیامنده قیامتدور

گورونمز لیلیه بیله قیامت حشر عظماده

غزال مشگمو آهو باخیشلی گوزلریم نوری

حرم آهوسی تک دوشسن بوگون سن دام صیّاده

دوشر صحرالره لیلا مَلَر آغلار یولار گیسو

باخاندا حالینه آغلار یانار اعلاده ادناده

دِیَنده وای علی اکبر جوانیم وای اوغول ایوای

منیله سس سسه زهرا ویرر جنّات اعلاده

آلوبدور شاهد غیبی سنون آرامیوی اَلدن

اودور جان ویرماقا دلدن اولوبسان بیله آماده

منه چوخ باخما یانما ای گوزوم نوری گیدورسن گیت

یانوب یاندیرما لیلانی شرار آهه شهزاده

اوزون راضی آتان راضی رضایم منده بو حاله

اگر چه طاقتیم یوخ قان گورم بو چشم شهلاده

رضایم پیکرون اولسون گل صد برگ تک صد چاک

بو چشم نرگسون قانیله دولسون دشت هیجاده

دوزولسون شدّۀ مرجان کیمی قان تار زلفونده

باخان رحم ایلسون گرچه مروّت یوخدی اعداده

بو کوی عشقده باش ویر آناوی سرفراز ایله

قیام حشردور باخما خیام آل طاهاده

ترقّی عالمین سیر ایت اوجات احکام اسلامی

گیدنده نیزه ده شامه گلر آردونجا لیلاده

جدا باشندا تبلیغات اسلام ایله سن سنده

دیار شامده محملده بانگ وا علیّاده

گلنده قتلگاهه دست بسته پیکرون اوسته

کسنده باشوی عجز ایلرم بیرحم جلّاده

وُراندا باشیمه قمچی منه بیر دادخواه اولماز

کیمی سسلر اوغولسوز لار بلا وقتینده امداده

«حسینی» معدن جود و کرمدور بو علی اکبر

ویرر عالی جزا یوم الجزا مطلق بو افراده

شاعر : مرحوم استاد حسینی سعدی زمان

+++++++++++++

زبانحال حضرت زینب (س) به آفتاب در روز عاشورا

غارت گونی عوالمه چون دوشدی انقلاب

زهرا قیزی دوتوب گونه یوز ایلدی خطاب

باتدی اسلامین گونی ای گون نه رخوتدور بو گون

سنده بات غارت تمام اولسون قیامتدور بو گون

سن بو گون طالع اولاندان کونه دوشموش انقلاب

تک نه صحرای بلا ایلور عوالم اضطراب

گورموسن بیر آسمان ماه و نجوم و آفتاب

باتدی قان دریاسینه سنده نه غفلتدور بو گون

گورموسن اولموش هدایت آسمانی منفطر

گورموسن اولدوزلاری یرده توکولموش منتثر

حشر و نشر اولموش بدنلر یر یوزینده منتشر

بیر قیامتدور قیامتدن علامتدور بو گون

بو گونون بیر نصف روزی نچه ساعتدور مگر؟

 وار بو آز ساعتده بیر دنیا حوادثدن خبر

توکدی بیر قانلار بو گون اشرار اولاد بشر

قطره سی دریای راز بدو خلقتدور بو گون

بیر جوانلار توکدی قانلی تپراقا قوم رذیل

هر بیری پیر طریقت اهلینه پیر نبیل

خانقاه عشقیده مسند نشین بی عدیل

پیروانی رهروان حق طریقتدور بو گون

مردلر الدوردولر تزویریله  نا مردیلر

مردلر که لافتی تک منحصر برفردیلر

وار دل مردان عالمده بو غمدن دردیلر

شیر مردان دردمند بی نهایتدور بو گون

قوه نوریه وی اسکیت پیمبردن اوتان

حدت ناریه وی آرتورما حیردن اوتان

جبرئیل لایلای دین  صد پاره پیکردن اوتان

یاندی روح فاطمه بو نه حرارتدور بو گون

توکدی بیر قانلار عنادیله بو گون قوم عنود

قطره بقطره او قانلار صاحبی حی ودود

آه اگر طعنه وورا اسلامه کفاریهود

چون او قانلار ننگی دامنگیر امتدور بوگون

باتموسان  یوخسا دچار درد بی درمانیسن

یا ایتوردون مغربون سیرینده سر گردانیسن

بات هایان گلدی ولو مشرق نیه حیرانیسن

گرچه عالملر غریق بحر حیرتدور بو گون

کوفیان قطب وجودی سیندوروب  یخدی یره

خط سیریندن چیخار قطب اولمیاندا دایره

گودموسن بی نظم اولوب دگموش عوالم بیر بیره

بو منظم سیریوه داعی نه علتدور بو گون

بیر جنایت ایلیوب آل امیه آشکار

گورمیوب گورمز نظیرین بیر ده چشم روزکار

صفحه تاریخ اعراب اولدی یکسر لکه دار

آل هاشم صفحه سی تاریخه زینتدور بو گون

بات یوبانما ایلمه باتماقدا بیر لحظه درنگ

قوی دوتا دنیانی بو روز سیه شبدیز رنگ

تا گوراخ هاردان هارا اولدوزلار آخموش لنگ لنگ

خوردا قیزلار حالی چوللرده نه حالتدور بو گون

امر قتله خاتمه ویردی بو گون قوم ظلام

تنگه گلدی خوردا قیزلار اولموری غارت تمام

معجر استنده کشاکشدور بات اولسون تیره شام

هر قدر تیز باتسان آل للهه نصرتدور بوگون

یاز حسینی صفحه رخساره بو غم چامه سین

قویما خشک اولسون مداد اشک و مژگان خامه سین

صالحات ایلر بو نامه سیئاتین نامه سین

اجریوه(ذهنیده)ذیحق شراکتدور بو گون

شاعران : مرحومین حسینی سعدی زمان و ذهنی زاده

*************************

مطالب مرتبط:

 زندگينامه استاد سيد رضا حسينی متخلص به سعدی زمان

 

خطاب حضرت زینب (س) به آفتاب در روز عاشورا 

عریان گورنده قاردا شینی دخت بوتراب

یوز دوتدی آفتابه طرف ایلدی خطاب

ای گون ندور بو سوزشون اودلاندی قارداشیم

رحم ایله گورموسن مگر عریاندی قارداشیم

بیر آز شرار قوه ناریه وی آزات

آرتورما اوز حرارتیوی یاندی قارداشیم

بی غسل و بیکفن قالوب عریان جنازه سی

یوخ بیر نفر دیسون که مسلماندی قارداشیم

شیرازه دن چیخوب داغیلوبدور ورق ورق

پامال اولان صحایف فرقاندی قارداشیم

وار گورموسن عوالم امکاندا انقلاب

قطب مدار عالم امکاندی قارداشیم

ایمانی اولمیانلار ایدور ادعای دین

بلموله اصل جوهر ایماندی قارداشیم

قرآن کتابمیزدی دینلر کسوب باشین

روح کتاب و معنی قرآندی قارداشیم

گزلت یوزین جمالیوه سال ابریدن حجاب

قانلی شفقده مهر درخشاندی قارداشیم

وار کافر اولسا شرعیده مهمانه  احترام

بیر کس ترحم ایتمدی مهماندی قارداشیم

اولدی مباح سو بو قوناقدان مضایقه

یاندی سوسوزدان اود دوتوب  اودلاندی  قارداشیم

قانلی گوزی فراته باخور نوک نیزه دن

معلوم اولان که ایمدیده عطشاندی قارداشیم

نه باشی وار بدنده  بیلکده نه اللری

تپراقلار استه قانینه غلطاندی قارداشیم

آت دیرناقی ایله داغیدوب یغماق اولموری

اعضاسینی که خاکیله یکساندی قارداشیم

قانین حلال فرض ایلیوب هر گلن ووروب

بیر پارچا شیشه دن توکو لن قاندی قارداشیم

اوخلار اوخ استینه وورولوب جسمی گزلنوب

یوخ اوخلارین چکن دولی پیکاندی قارداشیم

گودال قتلگاهی ایله دولدوروبدی داش

گورسنموری جنازه سی پنهاندی قارداشیم

جسمین قویوبلا قسمته قربان تک اهل شام

جدی قویان شریعته قرباندی قارداشیم

آل امیه ایلمسون دینی ملعبه

عالمده ملک دینه نکهباندی قارداشیم

هر بی شرف که بیر یارا ووردی وجودینه

جانان یولوندا عین شرف ساندی قارداشیم

بیر دسته آتشی گله بنزر یارالاری

سویلر گورن صفالی گلستاندی قارداشیم

آللهی دینی مذهبی انکار ایدنلره

دنیا بوئی مبلغ یزداندی قارداشیم

قارداشمین آدیله مجالس اولار بنا

احکام دین دیولماقا عنواندی قارداشیم

معلوم اولان یانورسان اودور وار حرارتین

آغلا  سو سپ جنازه سینه یاندی قارداشیم

خاک شفادی تربتی درد (حسینیه)

هر درد بیدوا اولا درماندی قارداشیم

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

++++++++++++++

احوالات روز عاشورا

ای شیعه گل نوایه ساخلا عزا حسینه

عصرین امامی اغلار صبح و مسا حسینه

قاره گیوب اچوب باش یاسه باتوبدی یاسین

فریاد و ناله ایلر خیر الورا حسینه

جنتده وا حسینا ایلوب دلینده ازبر

بزم عزا قوروبدور شیر خدا حسینه

ماتم سرادی گوگلر یاسه باتوب ملکلر

صاحب عزادی داور گلگون قبا حسینه

چرخ چهارم استه عیسی بن مریم اغلار

سکان عرش اعظم ایلر نوا حسینه

عرشه چکوبله قاره غمله دولوب حجابات

کروبیان قوروبلار بزم عزا حسینه

نه عرش و فرش و کرسی نه نه فلک نه جنت

افاق اولوب سراسر ماتم سرا حسینه

ثارالله اولمیوبدور بیجا او شاه مظلوم

اولوبدی دین فداسی حق خونبها حسینه

گوردی اولوبدی غالب ظلمت شعاع دینه

تاثیر ایدوب بو محنت کان وفا حسیته

باشدان گیچوبدی ویردی دین مبینه رونق

عین بلا او یر ده اولدی ولا حسینه

انصاری دوغرانوبدور یالقوز قالوب او مولا

جرئت تابوب او وقته اهل جفا حسینه

کرببلا چولینده اولدی قیام محشر

فریاد او وقتدن اچدی ال اشقیا حسینه

داشیله سجده گاهین سیندوردی بیر ستمگر

رحم ایتمیوبدی اصلا اول بیحیا حسینه

قان اخدی سجده گهدن وجه الله اولدی رنگین

فریاده گلدی باخدی شمس الضحا حسینه

بیراهنیله قانین اول شاه دین سیلردی

یوز ویردی اوزگه بیر غم نور هدا حسینه

بیر بیحیا اتوبدور بیر زهردار بیکان

رحم ایتمیوب او ظلمی گوردی روا حسینه

زهر ایسلانوب هواده اوچ شعبه اوخ بر اچدی

زهرانین الدی صبرین اوخ دگدی تا حسینه

قلب شریفین ایلوب مجروح او تیر کینه

قان اغلادی او دمده ارض و سما حسینه

چکدی دالی طرفدن بیکانی شاه عطشان

باب وصال اچوب اوخ باب سخا حسینه

بیحال اولوب یخیلدی اوز قبرینین یرینه

قان ایچره مسکن اولدی فوق الثرا حسینه

قطب مدار عالم ایشدن دوروب دایاندی

لمعات حق سالدی بیر انجلا حسینه

غش ایتدی نچه ساعت گلدی دوباره هوشه

مینلر شقی ال اچدی اول باوفا حسینه

اوخ توکدولر اوخ استن باران کیمی دمادم

یاغدوردی نوک بیکان ابر بلا حسینه

عاجزدی دل ننوعی شرح ایلیوم او حالین

اشرار دین ووروبلار چوخلی یارا حسینه

شمرین گوزین دوتوب قان ایریلدی دسته لردن

دوشدی بو فکره ایتسون جور و جفا حسینه

چیخدی ایاقدا چکمه اول سینه شریفه

ایلوبدی هتک حرمت شمر دغا حسینه

یا فاطمه (حسینی)غمدن گلوبدی تنگه

وار دردی دلده اغلار صبح و مسا حسینه

اما سیزدن ساری چوخ گوزلری یولاردا قالان وار

سیز گیدندن  صورا معلوم اولالی چوخ قوجالان وار

چوخلی رنگی سارالان وار

انالار داغی سهندین داغی تک بیرجه داغ اولدی

چوخلی بیل سیندی بوکولدی قارا بیرچکلر اق اولدی

سحر اخشام گیجه گوز یاشلاری اخدی بولاغ اولدی

غم قالاندی قالاغ اولدی

ای بولاخلار سیل اولوب کفر ایوی بر باد اولاجاقدور

او یانیق قلبلرین اهی دا فریاد اولاجاقدور

یر یوزی داد اولاجاقدور

بیله مظلوم لرین اهینی الله یره سالماز

بوزولار ظالمین ارکانی بو ظلم اخره قالماز

کفر بایداقی اوجالماز

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

 +++++++++

احوالات خرابه شام 

اثرات عشق در خرابه شام

او شرح عشقی که گل گلستاندا خاره یازار

اونون نظیرینی یار عاشق فگاره یازار

او سر عشقی که بلبل یازار چمنده گله

اونی سرشکیله عاشق وفالی یاره یازار

بو درد عشقه دوا یازمیوب خدای حکیم

بو رمزی لاله اودور قلب داغداره یازار

هامی فلاسفه عالمی اگر یغالار

دیمه بو درده دوا یا بیر اوزگه چاره یازار

سالان مشقته فرهادی شور شیرین دور

که بی ستودندا وفا درسی کوهساره یازار

عراق دشتینه مجنون سالوب نوای حجاز

گهی وفاسینی گزلین گه اشکاره یازار

کنار شمعیده پروانه یاندورار پرینی

شکسته دل اودینی جلوه گاه ناره یازار

اولان مقام همایون عشقیدن اگاه

سوزین گدا کیمی دربار شهریاره یازار

مقام عشق حسینیده گور نجه زینب

عریضه بیر یارالی شاه تاجداره یازار

ابو تراب قیزی یوز قویوب تراب استه

سرشکیله غم هجری ایدر شماره یازار

گوزی دوات مرکب سرشکی کاغذی خاک

خزان جفاسینی سلطان نوبهاره یازار

دیر دوشنده یولون ای صبا بلا چولینه

اوخی حسینیمه زینب اوکی  عذاره یازار

دی یاتما قبریده دور شامیده خرابیه گل

گور اشک چشمیله زینب نلر جداره یازار

خرابه لرده عزیزه قیزین اجندان الور

حیا ایدور دیماقا چهر پر غباره یازار

یازار سرشکی یوزینده احام سیلر زلفی

گوزی بو کلمه نی رخسارینه دوباره یازار

اورک داش اولسا دایانماز یانقلی سوزلرینه

سرشک قطره لری طعنه چشمه ساره یازار

یتیملوق غمی-غربت-اسیرلیق دردی

هر اه سردیله مین شرح انکساره یازار

اوزی دیمور باورم من نه دردی وار بالامین

سالار دله سوزینی قلب زخمداره یازار

گورور لباسینی کهنه اوشاقدی غصه لنور

گوزینده قلب سوزین در شاهواره یازار

اگرچه خوردا اوشاقدور ولیک عاقله دور

اسیر اولانلارا مشق عز و اعتباره یازار

سرشک چشمیله تپراقلارا باشی استه

علی اکبرین ادین بو ماهپاره یازار

بالاسی اوخلانان اهو کیمی رباب ملر

خرابه نی دولانور اسم شیر خواره یازار

باخار سکینیه اشکیله دولدورار گوزینی

شرار اهی دل زینبه شراره یازار

گورور که درده یتن یوخ علی قیزی کلثوم

عریضه اشکیله عباس نامداره یازار

قلم اورک سوزین ای (سعدی زمان)یازمور

اگر الی یته ششگو شه لی مزاره یازار

فشار دهر سنون باخما سیندوروب قلمون

گینه یازانلار ایدر سندن استعاره یازار

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

++++++++++++

میلاد باسعادت حضرت امام زمان (عج)

امروز خاک دارد از افلاک برتری

عالم کند بروضه رضوان برابری

خنیا گر است زهره و رقاص مشتری

ای بلبلان گلشن شرع پیمبری

بشری گلی شگفت به گلزار حیدری

در گلشنی نرسته چنین نو گلی نکو

زین گل گرفته گلشن توحید رنگ و بو

احمد صفت علی شجاعت حسین خو

ان یازده بنفشه که رستند پیش از او

بر این گل دوازدهم کرده رهبری

از گل پر است گلستان احمدی

زین گلشن است رونق فردوس سرمدی

زیب چمن بود گل سرخ از مویدی

روتق فزود بر گل سرخ محمدی

این غنچه کامد از ورق سبز جعفری

هر گوشه ای ز جلوه حق گشت طور حق

مدهوش اهل دل چو کلم از ظهور حق

تنها مکه است و منابر ز شور حق

شد خاک پاک سامره سینای نور حق

اما(هنو)پرستد گوساله سامری

ان غایب از نظر که پس پرده اندر است

مزروق یمن وی همه عالم سراسر است

مشمول لطف او همه دیندار و کافر است

خفاش گر چه منکر خورشید انور است

اما نه در خور است-شود خور –از او بری

این گوهری که در صدفش حق ذخبره گشت

از طلعتش دو دیده خورشید خیره گشت

از قهر اوست سر زده فرعون خیره گشت

موسی زبهر اوست که أنگونه چیره گشت

چوبین عصاش بر همه الات ساحری

ای عرش حق ز کاخ جلال تو پایه ای

ای قدرتت زقدرت دادار ایه ای

جان جهانیان به وجودت وقایه ای

ای افتاب عدل بیانداز سایه ای

بر افتاب کشور عدل مظفری

ای سعدی زمان بتو کو قدر و منزلت؟

تا باشدت ز شاه جهان چشم مکرمت

از دامنش بگیر و بگو بهر مغفرت

بر ایتی شها نظری کن ز مرحمت

کاندر خور خور است مها ذره پروری

شاعر : مرحوم  حسینی سعدی زمان

****************

در ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

ویردی باش چرخ امامتدن بوگون شمس الشموس

قیلدی آفاقی منوّر طلعت سلطان طوس

اون ایکی تعیین اولوب قرآندا تعداد شهور

دوردینی شهرالحرام ایلوب خداوند غفور

یعنی حجّت اون ایکی  دوردی علی  مشکوة نور

بو اوچومجی بیر علی دینه تولّاسی رؤس

قدحدور مدحنده عرض ایتسم جمالی ماهدور

گون بو خورشیدون هواسینده غبار راهدور

سرّی سرّالله دور وجهی جمال الله دور

پردۀ صبح ازلده نور آلوب بوندان عکوس

یوخ صفات و ذات حقّه فارق و فاضل نکات

ذاتی نور پاک حقّ آئینۀ اوصاف و ذات

بحر قدرت  لنگر خلقتدی کشتی نجات

ناخدای فلک دین هنگام طوفان شئوس

خسف ایدر یر اهلنی انسان کامل اولماسا

گوگ دایانماز بی ستون معصوم حایل اولماسا

درک ایدر بو مطلبی هر کیمسه جاهل اولماسا

عالمه سائسدی حجت حجّته عالم مَسوس

قبلۀ هفتم امام هشتم اهل یقین

کلمۀ توحیده سگّز منجی شرط و اصل دین

کمترین جاروب کش دربارینه روح الامین

آستانون اُپماقا حسرتده چرخ آبنوس

تا حجابات حریمی رفع  الله ایلدی

رنگ طور آفاقی اوز نوریله ناگاه ایلدی

لن ترانی سرّینه موسانی آگاه ایلدی

اولدی بو طوره کلیم عشق  ارواح و نفوس

قلب امکان روح ایماندور ولیّ ذوالجلال

دفتر ایجادده دیباچۀ فضل و کمال

نیّر شأن عظیمی گورمیوب گورمز زوال

گرچه خورشیدی زواله سوق ایدر لیل عَبوس

نقل ایدر نصّ پیمبردن ائمه بیر بیره

ایستین الله رضاسین  ضاحکه  مستبشره

بو شهین اولسون تولّا نقطه سینده دائره

اولمیان بو نقطیه پرگار ایدر آه و فسوس ...

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

منبع : گنجینه گذشتگان جلد 8 ص 351.

+++++++++++++

 

زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت ابوالفضل (ع)

زبانحال حضرت امام حسین (علیه السلام)
در بالین حضرت ابوالفضل (علیه السلام)

گلمیشم آچگوزلرون سرلشگریم قارداش اویان

ای علمدار سپاهیم یاوریم قارداش اویان

تا سسون گلدی خیامه ای یوزی بدر تمام

عترتیم باش آچدی، ایتدی عالم محشر، قیام

وا ابوالفضلا سسندن سربه سر دولدی خیام

اولدی بو چولده هویدا محشریم قارداش اویان

ای آتام اوغلی، امیدیم قوت بازو منه

وی اولان هر جبهه ده، فرمانده نیرو منه

ال تاپار سنسیز بو قوم کافر و بدخو منه

ای هامی دعواده محکم سنگریم قارداش اویان

من پناه ماسوایم، سن منه اما پناه

ای پناهیم وی کومکسیز، پادشاهه سر سپاه

سنده گیتدون وای کومکسیز جانیم آه آه

ایمدی وار نه دادرس، نه لشگریم قارداش اویان

گیتمسیدون سن الیمدن ای منه حصن حصین

ال تاپانمازدی قشون اولسیدی گر روی زمین

سسلرم ایمدی ایوون آباد آنا ام البنین

بسلیوب نه یاخشی قارداش مادریم قارداش اویان

سن دگلدون صاحب سرپنجه ای شیر ژیان

بس اوزون قولاریوا نه گلدی ای سرو روان؟

قدیمی ایتدی بو آنوندان دگن پیکان، کمان

ای رشادتده غضنفر مظهریم قارداش اویان

عده به عده بو گون گوردوقجا هنگ دشمنی

مرتضی گوزده گورردیم اوز قباقیمده سنی

سن شهید اولدون، داخی یالقوزلار اهل کین منی

ای قلیج وورماقدا ثانی حیدریم قارداش اویان

آلموشام آغلار گوزیله من دیزیم اوسته باشون

اوز الیمله سیلم، آخدوقجا گوزوندن قانیاشون

سالموسان دور گور نه حاله، بو اوغولسوز قارداشون

خون دل ایلور روانه گوزلریم قارداش اویان

ایتدیلر بیر گلستان چیده سوسوز یاورلریم

سو کیمی قان ایچدی، رنگارنگ آچلدی گللریم

بو گلستانون گل صد برگی جسم اکبریم

لاله سی قاسمدی، غنچه اصغریم قارداش اویان

یوخ بو گلشنده ولی خندان اولان گل سن کیمی

گورمیوب گورمز جهان شوریده بلبل من کیمی

تازیانه زینبی سنسیز ایدر سوسن کیمی

قیزلاریم قولاریدور نیلوفریم قارداش اویان

سنسیز الدن دوشدی شمشیریم منه یوز ویردی غم

بیر کسیم یوخدور، قالوبدور یرده بی صاحب علم

نه دیوم آلسا سنی مندن خبر اهل حرم؟

دور گیداخ، یول گوزلور آغلور خواهریم قارداش اویان

نعشون اوسته قویسالار بیر عمر گللم شیونه

نیلیوم قویمور دویونجا آغلیوم دشمن سنه

ایلییم نوحه بو چولده اولمادی ممکن منه

نوحه نی ایلر (حسینی) نوکریم قارداش اویان

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

--------------------

 

در مدح حضرت فاطمه زهرا (س) 

یارانمییدی اگر نور حضرت زهرا

نه آی اولوردی نه گون، نه بو پرتو دنیا

کیمون جهاندا یتر شأنی شأن زهرایه

بونون تَفَوُّقی وار هاجریله سارایه

غلامدور بونا عیسی، کنیزدور مریم

حبیبه دور بو خانم ذات حیّ یکتایه

او گون که خالق عالم یاراتدی افلاکی

چکیلدی پردۀ ظلمت سپهر مینایه

ملک لر ایلدیلر استغاثه معبوده

یتوبله نور بتولیله فیض عظمایه

خدای خلق همان دمده نور زهرانی

ایدوبدی عرشینه قَندیل وار پیرایه

منوّر ایلدی افلاکی فاطمه نوری

دیولدی اسمینه زهرا همین بو معنایه

بشر غلطدی دیماق، نور محض دور بو خانم

گلوب بشر کیمی ظاهرده دار دنیایه

آناسینا آنا بطنینده اولدی هم صحبت

اودور مُحَدِّثه صدق اولدی بو دل آرایه

تولّدنده زنان قریش گَلمَدیلر

خدیجه نین اوجالوب آهی عرش اعلایه

یر اوسته ایتدی خواتین دار خلد نزول

اولوبلا قابله نور بتول عَذرایه

بهشت حلّه سینه ایلیوبله پیچیده

دوشه مباد او جسمِ لطیف ایذایه

ایله لطیفیدی جسمی خیاطه دوشسیدی

سالوردی خطّ او گُلدن لطیف اعضایه

ایا امام زمان داد ظلم ثانیدن

شهیده یولّادی زهرانی دار عقبایه

قاپی دالیندا قویوب یاندوراندا درگهینی

اوجاتدی ناله آنان فاطمه ثریّایه

بویوردی فضّیه گل ظلمیله بالام ئولدی

دایانما تیز خبر ایله علیّ اعلایه

چخوب علی یخولوب گوردی حضرت زهرا

گیدوب تحمّل و صبر و قراری یغمایه

عباسینی گوتوروب سالدی فاطمه اوسته

گوگل بو یرده دوشوب بیر ملال عظمایه

دوریدی کاش علی قبریدن الینده عبا

گلیدی کرب و بلا دشتینه تماشایه

سالیدی اوردا قیزی زینبین عبا باشینا

جمال عصمتی مستور اولیدی اعدایه

آناندی چونکه ((حسینی)) شفیعۀ محشر

غم ایتمه گیتسن اگر دست خالی عقبایه

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

 

خطاب به زمین طوس و گریز به احوالات قتلگاه 

ای ارض طوس سنده عجب دلربا یاتوب

مرآت حق نما و جمال خدا یاتوب

بی اختیار مایل اولور دل وصالوه

سنده مگر بو کاه دله کهربا یاتوب

بالفرض روح شکّر اولا، سن بنفشه سن

ارواحی سنده جذب ایلین بیر قُوا یاتوب

سن سن عیار مسلّم و مؤمن لره محک

سنده عیارِ کاملِ اهلِ هدا یاتوب

ایلر زیارتون مس ایمانی صاف زر

بیر بوته سن که سنده گوزل کیمیا یاتوب

شمس الشّموس سنده دور ای مفخر فلک

سنده مهیله مهره وئرن انجلا یاتوب

اسلامیده عزیزدی سنده یاتان وجود

سن سن او یر که سنده امام رضا یاتوب

پیغمبرین عزیزی، جگر گوشه سی رضا

باب الحوائج اوغلی قضایه رضا یاتوب

سینای واقعیدی سناباد ارض طوس

سنده کلیم لم یزله مقتدا یاتوب

موسایه طوریده اولان انوار آشکار

سنده جفا الیله تاپوبدور خفا یاتوب

ای عرشدن گوزل یر، اوزی فرش زینتی

سنده سلیل پاکِ شهِ هَل اَتی یاتوب

بیر روضه سن ریاض بهشت بریندن

یوخ یوخ بهشتیده سنده جلالت فزا یاتوب

افلاکیان چکَلَّه تمام اشتیاقیوی

سنده حبیب خالق ارض و سما یاتوب

دریای علم و حکمت و بحر کمال و فضل

سن سن، نه چون که سنده دُر پربها یاتوب

ای گوهر یگانۀ پیغمبره صدف

سنده سرور سینۀ خیرالنّسا یاتوب

سن بیر رئوف امامی آلوبسان کناریوه

اسلامیانه سنده امید و رجا یاتوب

سنده جگرلری یارالی بیر بزرگوار

اوز ایل قبیله سیندن اولوبدور جدا یاتوب

یرلرده یوخدی بیر یر اولا شأنیوه نظیر

الّا او یر که اوردا شه کربلا یاتوب

بیر گل وار اوردا بلبلی ارواح انبیا

امّا یارالیوب اونی خار جفا یاتوب

عرش خدا چکر او یرین اشتیاقینی

چون اوردا گوشوارۀ عرش خدا یاتوب

بیر قبر واردور عرش کیمی آلتی گوشه لی

واللهی اوردا آینۀ حق نما یاتوب

قربان اولوم او مدفنه که اوردا قول بویون

بی غسل و بی کفن بیر آتا بیر بالا یاتوب

عرض ایلسم بهشت، بهشت ایلر افتخار

اوردا بهشته علّتِ خلقت آقا یاتوب

بیر قبردور زیارتی الله زیارتی

اوردا او که فدادی اونا خون بها یاتوب

عریان یارالی پیکری باشدان باشا خدنگ

گویا خدنگیدن پر آچوب بیر هما یاتوب

فریاد او وقتیدن که باجی تاپدی قارداشین

گوردی بدنده وار نه عبا نه قبا یاتوب

باشین کسوبله نعشی قوم اوستونده چاک چاک

گلدن لطیف جسمیده دورت مین یارا یاتوب

گویا که بیر طبق گلی اوراق ایدوبدیلر

هر برگی اوز یرینده دوشوب جابجا یاتوب

نیزه قلج سنقلاری آلتندا گیزلنوب

پیغمبر اوغلی خامس آل عبا یاتوب

عریان گوروبدی رحم قیلوب ایلیوب کفن

مرهم سالوب یاراسینا باد صبا یاتوب

معلوم اولور کسوب دالیدان قاتلی باشین

نعشی دوشوب یوز اوسته، ذبیح القفا یاتوب

بولدی باشین کسن آپاروب کوفیه قوناق

امّا اولوبدی منزلی مطبخ سرا یاتوب

سسلندی دور باجون سنه قربان نه یاتموسان

هانسی یارالی سن کیمی بی اقربا یاتوب

هانسی شهین پوزوبلار سنون تک جلالینی

صاحب لواسی قانه باتوبدور، لوا یاتوب

کیم سو یانندا سن کیمی لب تشنه جان ویروب

جان اوسته سو یرینه ایچوبدور دِما یاتوب

هانسی شهین ئولنده سویوبلار جنازه سین

کیم سن کیمی بلایه دیوبدور بلا یاتوب

هانسی آتا یانندا سنون اکبرون کیمی

نورسته بیر جوان اوزی گلگون قبا یاتوب

داماد ایدوبدی هانسی عمو قارداش اوغلونی

امّا یاخوبدی طویدا اله قان حنا یاتوب

واردور باشیمدا شور ((حسینی)) اودور سبب

نی تک سوزیمده پرده به پرده نوا یاتوب

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

+++++++++++

در مدح حضرت امام رضا (علیه السلام)

ای دل اگر هوای بهشت است در سرت

ور مایلی که لؤلؤِ تر باشد افسرت

بر طوس کن گذر به حریم رضا نگر

تا جلوه گر بهشت شود در برابرت

بگذار فرق خویش بر آن آستان قدس

تا فرق فرقدان بکند غطبه بر سرت

از چشمۀ دو چشم سرشگ روان نگر

گر در دل است حسرت انهار کوثرت

وآنگه بخاکپای شه طوس عرضه دار

ای خسروی که جمله شهانند چاکرت

یا ثامن الائمه شه ملک اقتدار

ای مظهر صفات خداوند مَظهَرَت

شمس الشموس شهرۀ عالم شدی از آنک

هر صبحگاه سجده کند مهر خاورت

قربان زخمهای دل نازنین تو

چون است سوز سینۀ پاک و مطهرّت

شاها بسوزِ تشنگی جدّ امجدت

بر حال عمّه های پریشان و مضطرت

بر زخمهای جسم و دو دست بریدۀ

عباس نامدار و عموی دلاورت

بگشا گره ز کار من ایدست کردگار

شاها دگر امید ندارم بجز درت

ای دستگیر خلق فتادم ز پا برآر

دستی بدستگیری من، جان خواهرت

رویم سیاه و راحله ام بار معصیت

بهر عطا بر آمده ام خسروا برت

امروز عقدۀ دلم از رأفتی گشای

فردا شفیع باش بدرگاه داورت

خواهی صله ((حسینی)) گر از شهریار طوس

باشد عطای شاه ز دعبل فزونترت

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

+++++++++++

 

زبانحال حضرت امام حسین (ع) به حضرت زهرا (س) 

زبانحال حضرت امام حسین (علیه السلام) به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله)

آنا یا فاطمه یاتما اویاندور

حسینین گور ننوعی باغریقاندور

منی بیر ساقلیقون تک آل کناره

منه درد فراقین چوخ گراندور

رضا اولمازدون ایلوم ناله بیر أن

عذاره گوز یاشیم ایمدی رواندور

سسیمه ایمدی سن سس ویر آناجان

منی آز نار هجرانیله یاندور

سنیدی قلبیم اولمازدون رضا سن

او قلبیم لخته لخته ایمدی قاندور

حسن قارداشیم آغلار بیر طرفذه

آنا اولادیوه محشر عیاندور

آچوب باش زینبین بیر یاندا آغلار

یولار زلفین قدی غمدن کماندور

اولوب کلثوم اویاندا مو پریشان

آنا وای زینبه ورد زباندور

آنا چوخ درد و غم چکدون جهاندا

منیم سنسیز ملالیم جاوداندور

قولین سیندی قاپون یاندوردی دشمن

سنین بو غملرین دلده نهاندور

اولوب اون سکز ایل عمرین جهاندا

زبس غم چکموسن قدین کماندور

اوزین گیتدون خلاص اولدون اگر چه

عیالین صبح و شامی باغریقاندور

منی سندنصورا مقتول ایده لر

ایدن بو ظلمی قوم کوفیاندور

کسر بو باشیمی شمر جفا جو

زبس بی رحم مخلوق جهاندور

باجیم زینب چیخاندا خیمه لردن

گورر  قانلی باشیم نوک سناندور

یانار آغلار توکر رخساره قانیاش

باجیم زینب منه چوخ مهرباندور

ویررسعد اوغلی شمر دونه فرمان

ووروب اود خیمه و خرگاهی یاندور

قبزین سسلر سنی اولدم هرایه

أنا گل زینبین حالی یاماندور

الوب قارداشلاریم یوخ پاسبانیم

آلان اطرافیمی بو کوفیاندور

وورار شمر لعین قمچی باشیمدان

دیر زینب نولوب نه الاماندور

چکر شامه کیمی چوخ درد و محنت

یزید بی مروت کامراندور

دوشنده خوردا قیزلار ناقه لردن

قالان چوللرده سسلر سارباندور

حسین آدین (حسینی) ایلوب ازبر

بو اسم پاک اونا ورد زباندور

شفیع محشره محشرده محبوب

بو عالمده حسینه آغلیاندور

حسینه آغلا هر قدر عمرین اولسا

حسین اوددان سنی بل قورتاراندور

عزادار حسین یانماز جزاده

بکا ابکا بونا شرح و بیاندور

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان (از اشعار چاپ نشده)

+++++++++++++ 

در احوالات هجوم به خانه وحی

نه اوتاندی مصطفادن نه باخوب خدایه ثانی

گوتوروب بیر عده بی شرم آچوب ال جفایه ثانی

گلوب آستان قدس شه لافتایه ثانی

دئدی بیعته آپارماق بو علینی نیتیم دور

نه حیا ائدوب خدادن نه بتولدن اوتاندی

ووروب اود او باب رحمت ستم آتشیله یاندی

آناوون فغان و دادی اوجالوب گویه دایاندی

دئدی فضه گل اماندور که زمان رحلتیم دور

او زمان چخوبدی ائودن شه دین علیِّ اعلا

ساتاشوب گوزی نه گوردی یخلوب بتول عذرا

ایکیمینجیه دوتوب یوز دئدی ای عدوّ طاها

بو امانت خدادور بو حریم عصمتیم دور

اگر اولمییدی ختم رُسل ایلین وصیت

سنه بُلدورردیم ایمدی ندی بو بیوک جسارت

یتشوبدی یابن صهّاک الیوه او قدر قدرت

که وروب سان ال بیر امره او منیم حقارتیم دور

او یانان قاپی لهیبی اوجالوبدی نُه سمایه

او اودون شراره سیندن یتیشوبدی کربلایه

آلیشوب خیام گلدی حرم خدا نوایه

دئدی زینب بلاکش گل اخا قیامتیم دور

سن ئولوب خلاص اولدون غم و محنت جفادن

ولی چکمور ال مصیبت بو بلایه مبتلادن

نجه اولموشام مواظب منه تاپشوران بالادن

ایکی قولدا تازیانه یری صدق خدمتیم دور

من ((حسینیم))نسبده بو حسینه خادم پیر

ئوزی شاهدیمدی منده نه ریا نه واردی تزویر

اولا اولمویا سوزیمده اوخونان زماندا تأثیر

ئوزی گر قبول ائتسه سبب شفاعتیم دور

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

++++++++++++++ 

زبانحال امیرالمومنین حضرت علی (ع) در دفن حضرت زهرا (س)

زبانحال امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) در دفن حضرت فاطمه زهرا (سلام الله)

بو سنون امانتوندور منه ای نبی رحمت

آل امانتون بغیشله گتورنمدیم سلامت

منه تاپشوران زماندا قدی سرویدی جهاندا

قاپوسی ولی یاناندا بوکولوب او سرو قامت

دئدون ایلینده رحلت که بو امتین اشرّی

ایده جاق مقام قدسِ جبروته بیر تجرّی

که فغان و داد زهرا دوتاجاقدی بحر و برّی

سیناجاقدی ظلم الیله دُرِ مخزنِ رسالت

منه سن ئولن زماندا دیدیقون کلام قاطع

بو امانتی حفاظت ایدم اولدی سدّ و مانع

قلجیم اگر اولیدی او تعدّیاته دافع

نه قالوردی نام قرآن نه اوامر شریعت

نجه سقط اولوب جنینی نجه محسن اولدی ضایع

اولوری بیانِ حاله منه شرم و حجب مانع

خبر آل ئوزی دئسون تا نه قضیه اولدی واقع

که شکست اولوبدی پهلو بدنی تاپوب جراحت

دئمَسَه سن ایله وادار اولا تا قضیه شایع

دیه اولدی پشت درده نه قضیه نه وقایع

بو جوانه نی قوجالدوب او حوادث و فجایع

ایله امتون ایدوبدور بو امانته خیانت

دیه بُلمورم بتوله یتشوب نه صدمه واضح

که غروبه تیز یتیشدی بو شرفلی نجم لایح

توکولیدی گر ایشیقلی گونوز اوسته اول سوانح

دولانوب اولوردی گوندوز شبِ تار و لیل ظلمت

بیلوسن حفاظتینده منیم اولمیوب قصوریم

متاسفانه اوردا واریدی منیم حضوریم

دگُلَم مجاز جنگه بُلوب امت شروریم

قاپیما ووروبلا آتش آلیشوبدی باب رحمت

اوجالوبدی دود آتش گتوروب منی نوایه

بو اوتون شراره سیندن بیری دوشسه کربلایه

وورولان زمان حسینون یارالی باشی جدایه

یاناجاق حرم خیامی آچاجاقلا دست غارت

بُلوسن شها ((حسینی)) ائدور آتمیش ایلدی خدمت

بودور آرزوسی ائتسون گِنه قبرووی زیارت

اولا بلکه اول زیارت منه مایۀ سعادت

گئچه حق خطالریمدن ائده سن اوزون شفاعت

شاعر : مرحوم حسینی سعدی زمان

 

اين مطلب 4287 بار مشاهده شده است