الیمین اوستونده بالام قانه باتدی – نریمان پناهی – شور عاشورا

مداحی شور ترکی بیس دار نریمان پناهی برای ماشین و سیستم صوتی

متن نوحه ترکی

گَل آل مندن زینب سوسوز طرلانی
بویانوبدور قانه گویرچینلر مثلی
ربابون ششماهه گوزل جیرانی
****
آناسینـدان آلدیــم آپاردیــم میدانـه
دیدیـم آی انسانـلار بـالام عطشاندی
گُلـه بنذر اوغلوم سارالوبـدی رنگـی
سوسوزدی اوچ گوندی عطشدن یاندی
سوزومی آغزیمدا سه پر پیکان قویدی
بوغازینـدن دگـدی آیــوردی بـاشین
ایلـه بیلدیـم زینب ابوالفضلین بیـرده
منیـم ئـوز یانیمـده گـوزی اوخلاندی
****
قوجاقیمـدا باشیـن اَوَل دوتـدوم آرام
صـورا محکـم اوخدان یاپیشدیم زینب
بوغازینـدان چکدیـم سه شعبه پیکانی
یاراسینـدان ئوپـدوم آلیشدیــم زینب
گوزین آچدی‌گولدی دیدی‌غمگین اولما
سنـه قربـان بابـا یــارالی اوغلــون
ایلـه بیـل کوسمیشدی ربابیـن جیرانی
دوداقینـدان ئوپدیـم باریشدیـم زینب
****
بـو غمـی داشلاردا یازاردیم صحراده
اَلیمــده میدانــدا قلــم اولسیــدی
الیمـون اوستونـدن آلاردی زینب جان
بـو اوخلــی قربانــی ننـم اولسیدی
گــزورم آواره ئولوبـدی قارداشیــم
گولـور دشمن نیلـوم علاجیم یوخدی
بـو چتین ساعتـده منـی تـک قویمـازدی
اگـر الان صـاحب عَلَـم اولسیــدی
****
ایله کی‌گوز یومدی‌دیدیم لای‌لای اوغلوم
باجـون گوزلور الان یوبانسون آغلار
یـارووی آهستـه آچـار باشـدان معجـر
دیـر لای‌لای اصغــر رقیّـم باغـلار
ئورگیمــدن امـا دگوبــدی بیــر یـاره
تاپولمـاز درمـانی یـارام باغلانمـاز
بـو یارالـی قلبیـن باجیــم محمللـرده
دیر یاندیم قارداش عزاسین ساخلار
 
اين مطلب 2026 بار مشاهده شده است