مداحی کی باورش میشه حاج حمید علیمی شب سوم محرم 97

مداحی کی باورش میشه حاج حمید علیمی شب سوم محرم 97

دانلود نوحه کی باورش میشه روی حریر ماه روی حریم یاس با تازیانه ها نشون بذارن

دانلود مداحی کی باورش میشه روی حریر ماه

حاج حمید علیمی شب سوم محرم 97 -هیئت مکتب الحسین

 
متن نوحه:
کی باورش میشه روی حریر ماه
 
روی حریم یاس با تازیانه ها نشون بذارن 
 
کی باورش میشه یه دختر یتیم بگه بابام کجاست 
 
سر بریدشو براش بیارن 
 
رسم یتیم نوازی این نبود 
 
صورت دختری بشه کبود 
 
دلش میخوات بمیره زود زود
 
سر بابا رو قنوت میگیره 
 
پیش باباییش داره میمیره 
 
کی باورش میشه روی حریر ماه
 
روی حریم یاس با تازیانه ها نشون بذارن 
 
کی باورش میشه یه دختر یتیم بگه بابام کجاست 
 
سر بریدشو براش بیارن 
 
رسم یتیم نوازی این نبود 
 
صورت دختری بشه کبود 
 
دلش میخوات بمیره زود زود
 
سر بابا رو قنوت میگیره 
 
پیش باباییش داره میمیره 
 
کنار باباش داره میمیره 
 
آخه مگه میشه 
 
قطع نشه گریه هاش 
 
کم سو بشه نگاش 
 
باور کن این همه برام سواله 
 
آخه مگه میشه
 
 موهاش سفید بشه 
 
میخواد شهید بشه 
 
درست نبینه دختر سه ساله 
 
دق دادنش هزار مرتبه 
 
تا اینجا شم مدیون زینبه 
 
شب وصالش همین امشبه 
 
دق دادنش هزار مرتبه 
 
دلش طوفانه 
 
ولی آرومه 
 
شبیه زهرا 
 
چه قدر مظلومه 
 
سر بابا رو قنوت میگیره 
 
پیش باباییش داره میمیره 
 

مداحی کی باورش میشه حاج حمید علیمی شب سوم محرم 97 را آنلاین گوش کنید

دانلود فایل صوتی
اين مطلب 2434 بار مشاهده شده است