ویژگی های قالب های نقاش: ریسپانسیو، مدرن، حرفه ای و استفاده از طراحی روز

قالب حرفه ای مرتضی پاشایی - قالب حرفه ای 104 برای بلاگفا

قالب حرفه ای مرتضی پاشایی - قالب حرفه ای 104

قالب حرفه ای مرتضی پاشایی - قالب حرفه ای 104 برای بلاگفا

قالب حرفه ای مرتضی پاشایی - قالب حرفه ای 104 برای بلاگفا، قالب حرفه ای با موضوع هنری برای بلاگفا، قالب حرفه ای هنری بلاگفا

توضیحات قالب

قالب حرفه ای با طراحی ویژه مرحوم مرتضی پاشایی برای بلاگفا، قالب حرفه ای ریسپانسیو با طرح مرتضی پاشایی، قالب ریسپانسیو بلاگفا با طرح مرحوم پاشایی

 
 تصویر پیش نمایش قالب حرفه ای مرتضی پاشایی - قالب حرفه ای 104 برای بلاگفا
نمايش: ۲۸۵۵۱